Lid worden

Geïnteresseerden kunnen zich via een inschrijfformulier, dat verkrijgbaar is bij het Leesmuseum, aanmelden. Een introductie door twee leden is gewenst, maar kan ook in een gesprek met één van de bestuursleden plaatsvinden.

Het lidmaatschap kost 45,- per jaar. Echtparen/partners betalen samen € 60,-. Na 1 juli betaalt men € 20,- tot het eind van dat jaar. Het lidmaatschap moet vóór 1 december schriftelijk worden opgezegd.

Becoming a member

Membership can be applied for by filling in an application form to be obtained from the Leesmuseum. It is customary to be introduced by two members, but should this prove difficult, do not hesitate to contact the Committee. Please note that men may also apply for membership.

Single membership fees are 45,- per annum, whereas couples pay € 60 per annum. After 1 July, fees will be half of the yearly fee till the end of the same year. Membership should be cancelled in writing by 1 December.